Tìm kiếm

STT Tên thủ tục Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện Hiệu lực Mức độ
{{$index + 1 + ((filter.page - 1) * filter.pageSize)}} {{recordType.C_NAME}} {{recordType.C_SPEC_NAME}} {{recordType.C_MEMBER_NAME}} Còn hiệu lực {{recordType.C_LEVEL}}